•  

    เครื่องเชื่อมต่อสตรอเบอรี่


    Henry Cavendish, Scientist Blind Tom Wiggins, Pianist & Composer Helen Martins, Artist Ludwig Wittgenstein, Philosopher
    Alan Turing, Mathematician and Codebreaker Nikola Tesla, Engineer Glenn Gould, Pianist Andy Warhol, Artist
     


    Copyright 2004-2014, Kathleen Seidel. All rights reserved.